Om overvannssenteret Ovase

Ovase er et studentinitiativ med visjon om å bidra til å optimalisere Norges overvannshåndtering. Dette vil vi gjøre ved å utvikle en nettløsning for å bedre kunnskapsflyten, lette samarbeid og gi støtte til å ta avgjørelser innen overvannsområdet, på en måte som er enkel og attraktiv å bruke.

Prosjektet begynte våren 2015 og utvikles gjennom fag ved NTNU og på fritiden, med støtte fra fagmiljø og aktører i bransjen.

Arbeidsgruppa består av Guro Heimstad Kleiven, Lars Solberg, Anine Drageset, Peder Voldnes Langdal og Torstein Granskogen (f.v. i bildet).

Spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med Anine Drageset.

Ovase-teamet

Bilde av gjengen som driver Ovase

Takk til Bidragsytere

Even Nyhus, Håkon Rygg, Hanne Carine Blom Solheim, Hans Olav Myskja, Ingvild Haneset Nygård og Inger Strøm Flugsrud, Hanna Øian og Kristine Lagesen Richardsen for deltagelse i formingen av fundamentet for Ovase gjennom skoleprosjekt ved NTNU.

Silje Sævig, Jonas Laskemoen, Ken Lie, Pål Bergerskogen, Thomas Olsen og Vegard Bugge for et stort bidrag i utviklingen av nettstedet.

Bent Braskerud fra Oslo Kommune VAV og Tone Muthanna, Rita Ugarelli og Sveinung Sægrov ved Institutt for vann- og miljøteknikk ved NTNU for støtte og rådgivning.

Alle vi har vært og er i kontakt med for innspill, råd og tilbakemeldinger underveis.